29 Ιουλίου 2012

Ἰάκωβος Ναυπλιώτης

Ἰάκωβος Ναυπλιώτης
Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.
Βιογραφικόν

Ἔχει διαπιστωθῆ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, ὅτι ἕνα χιλιοστὸ τοῦ γραμμαρίου μόσχου, θα μυρίζει 7.000 χρόνια καὶ ἕνα χιλιοστὸ τοῦ γραμμαρίου ῥαδίου, θὰ φωτίζει 7.000 χρόνια. Τότε ἕνα πολλοστημόριο τῆς ψυχῆς μας, πόσα ἐκατομμύρια χρόνια θὰ λάμπει; Ἡ ἀπαντήση θὰ εἶναι: αἰώνια.


Μιὰ ψυχὴ ποὺ ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἀναλόγιο, καὶ τὴν ἀγαπήσαμε κι᾽ ἐμεῖς. Μιὰ ψυχὴ ἐκλεκτή, μιὰ ψυχὴ φωτεινή, γεμάτη δίψα γιὰ τὸ ἀνώτερο, γιὰ τὸ τέλειο. Πρόκειται γιὰ τὸν ἀείμνηστο Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἰάκ. Ναυπλιώτη, ποὺ συμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του.


Ἐλέχθη ἀπὸ σοφό, ὅτι τὸ μόνο βέβαιο – βέβαιο καὶ μέσα στὸ χρόνο, βέβαιο καὶ μέσα στὴν αἰωνιότητα - εἶναι ὁ θάνατος. Καὶ μαζί μὲ τὸν θάνατο, καὶ ἄρρηκτα συνυφασμένη μαζί του ἡ ἀθανασία. Δὲν θὰ ἦταν καθόλου βέβαιη ἡ ἀθανασία, ἂν δεν ἤταν βέβαιος καὶ τελεσίδικος ὁ θάνατος. Ἡ ἀθανασία δὲν ὑπάρχει μέσα στὴ ζωή, ὑπάρχει μέσα στὸ θάνατο.


Ὁ ἀείμνηστος Ἰάκωβος Ναυπλιώτης ἦταν μιὰ λαμπάδα ποὺ ἔλιωσε πάνω στὴ λυχνία τῆς Ἐκκλησίας, πάνω στὸ Πατριαρχικὸ Ἀναλόγιο. Λαμπάδα ἀπὸ μελίσσιο κερί, ποὺ ἀνέδινε πασχαλινὸ φῶς. Φῶς ποὺ εἶχε τὴν διαφάνεια καὶ τὸ χρῶμα τοῦ ἀμεθύστου, τὸ χρῶμα ποὺ γεμίζει τὶς πλαγιὲς τῶν βουνῶν, τὶς αἴθουσες τοῦ Φαναρίου, τὸ τετριμμένο βελούδινο στασίδι τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου. Φῶς γλυκύ, φώτιζε τὰ βήματά μας!


Ἰάκωβος, ἄξιος διάδοχος τῶν προκατόχων του Νικολάου Βυζαντίου Λαμπαδαρίου (1837-1888) – οἱ ἡμερομηνίες ἀναφέρονται στα ἔτη ὑπηρεσίας - Ἀριστείδου Νικολαΐδου (1882-1911), Γεωργίου Βιολάκη (1875-1905) καὶ Γεωργίου Ῥαιδεστινοῦ τοῦ Β' (1863-1875) τῶν Πρωτοψαλτῶν, ποὺ ἤκμασαν περὶ τὸ 1780, καὶ πρόλαβαν καὶ αὐτοὶ να ἀκούσουν τὸν Δανιὴλ (1741-1789), τὸν Ἰάκωβο Πελοποννήσιο (1760-1801), τὸν Πέτρο τὸν Βυζάντιο (1766-1804) καὶ τὸν Γρηγόριο (1789-1797), τοὺς μεγάλους μελοποιοὺς καὶ Πρωτοψάλτες. Ὅλους αὐτοὺς εἶχε τὴν εὐκαιρία ὁ Ἰάκωβος να τοὺς ἀκούσει ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ἀπὸ πρῶτο χέρι θὰ ἔλεγα.


Ὶάκωβος, ἀηδόνι τοῦ Φαναρίου. Ὡσαννὰ τῶν Πρωτοψαλτῶν τοῦ αἰώνα μας. Ἐπέκεινα τοῦ χρόνου, τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας στὰ ψαλτικά. Καὶ κατὰ τὴν Σοφίαν Σειρὰχ «κατέλιπεν ὄνομα, ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους» (Σοφ.Σειρ.μδ',8).


Ἰάκωβος, ἀνήκει στὴν Οἰκουμένη. Τοῦ ὀφείλεται ὁ τίτλος ΜΕΓΑΣ. Ὀνομάσθηκε ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ.


Είναι δύσκολο νὰ γραφῇ ἡ ἱστορία του χωρὶς βαθειὰ προετοιμασία καὶ γνώση μουσικῆς, προσευχῆς καὶ ψαλμωδίας, χωρὶς ἀτμόσφαιρα κανδήλας καὶ εἰκονοστασίου. Δεν γράφω ἱστορία, λίγους μονάχα «φθόγγους» ἀπὸ τὴ βιογραφία του σημειώνω:


Ὁ Ἰάκωβος γεννήθηκε στὴ Νάξο τὸ ἔτος 1864. Πολὺ μικρὸς πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου διακρίθηκε γιὰ τὴν ἐξαιρετική του καλλιφωνία καὶ ἀμέσως προσελήφθη τὸ ἔτος 1878 Α' Κανονάρχης στὸν Πατριαρχικὸ ναό. Μιὰ θέση καὶ ἕνα ἀξίωμα πολὺ ζηλευτό, γιατὶ παίζει σπουδαῖο ρόλο πάνω στὸν πατριαρχικὸ χορό μὲ τὸ κανονάρχημα, τὸ ἰσοκράτημα καὶ τὴν ὅλη τυπικὴ τάξη ποὺ γνωρίζει καλὰ καὶ κατευθύνει καὶ τοὺς ἄλλους.


Ὁ Ἰάκωβος ἀφοῦ πέρασε διαδοχικὰ ὅλα τὰ στάδια τῆς μουσικῆς ἱεραρχίας (1881-1888 Β' Δομέστικος, 1888-1905 Α' Δομέστικος καὶ 1905-1911 Λαμπαδάριος), χειροθετήθηκε τὸ ἔτος 1911 Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἰωακεὶμ τὸν Γ´.


Ἀπὸ τὴν ἐξέχουσα αὐτὴ θέση ὁ Ἰάκωβος «κατηύθυνε» σὰν θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὶς προσευχὲς τῶν χριστιανῶν μὲ τὴν γλυκιά του μελωδία μέχρι τὸ ἔτος 1938. Ἔτσι μὲ τὴν συνεχὴ του αὐτὴ ὑπηρεσία παρουσιάζει ἐξηκονταετία στὸ μουσικὸ βωμὸ τῆς Ἐκκλησίας, στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναό, στὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.


Στὸ διάστημα αὐτὸ δίδαξε τὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὴν Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Σχολὴ τοῦ Φαναρίου, ἐξέδωκε τὸ ἔτος 1894 σὲ δύο τόμους τὴν Φόρμιγγα, ποὺ περιέχει ᾄσματα καί, ᾠδὲς γιὰ χρήση τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καὶ κάθε φιλομούσου· ἐξέδωκε ἐπίσης μαζί με τὸν Δομέστικο του Κων/ντίνο Κλάββα τὸ ἔτος 1899 σὲ δύο τόμους τὸ Δοξαστάριο τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου «τὸ ἐξηγηθὲν πιστῶς ἐκ τῆς ἀρχαίας εἰς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς Γραφήν» ἀπὸ τὸν Γεώργιον Βιολάκην, ὅπως ἀναφέρει στὸν Πρόλογό του καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἐκκλησιαστικὸ Σύλλογο Φαναρίου «ΟRFEON», κατέγραψε φωνογραφικοὺς δίσκους, μὲ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ μαθήματα.


Τὰ μαθήματα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε σήμερα ἐμεῖς εἶναι ἡ γέφυρα - τὸ οὐράνιο τόξο - ποὺ ἐνώνει ἐμᾶς μὲ τὸν Ἰάκωβο καί με τοὺς προκατόχους του. Ἔτσι ἔψαλλαν αὐτοί, ἔτσι ἔψαλλε ὁ Ἰάκωβος, ὁ Πρίγγος στὴ συνέχεια, μὲ τὸ ἴδιο ὕφος, ἔτσι τ᾽ ἀκούσαμε σήμερα κι᾽ ἐμεῖς μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες, ἀπὸ τοὺς φωνογραφικοὺς αὐτοὺς δίσκους.


Ἡ χορωδία τῆς Ἑστίας Ἐθνικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Θεοδώρου Βασιλείου, ἐρμήνευσε ἀπαράλλακτα ὁρισμένα μαθήματα ποὺ κατέγραψε ὁ χοράρχης της ἀπὸ τοὺς δίσκους αὐτούς, στὴ μουσικοφιλολογικὴ ἐκδήλωση, ποὺ ἔγινε πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ Ἰακώβου Ναυπλιώτου, τὸ βραδὺ τῆς l8ης Νοεμβρίου, αὐτοῦ τοῦ μηνός, στὸ κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ. Αὐτὰ ἃς τὰ προσέξουν ἰδιαιτέρως ὅσοι ἀμφισβητοῦν τὴ γνησιότητα τοῦ Πατριαρχικοῦ ὕφους στὶς μέρες μας.


Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βενιαμὶν ὁ Α', γιὰ νὰ τιμήσῃ τὸν ἐκλεκτὸ καλλιτέχνη μὰ καὶ ἐξαιρετικὸ ἄνθρωπο, ἀποχωρώντας ἀπὸ τὸ στασίδι του τὸ ἔτος 1939, τὸν ὀνόμασε με Πατριαρχικὸ Πιττάκιο «Ἐπίτιμο Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».


Ὁ Ἰάκωβος ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ στὶς 5 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1942 στὸ Ψυχικό. Ὁ θρῦλος του θὰ μένει ἀθάνατος.


Ὁ Καθηγητὴς Ἄγγελος Βουδούρης σὲ μελέτη του στὴν «Ὀρθοδοξία» σημειώνει γιὰ τὸν Ἰάκωβο: «ὁ Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, ὡς Β´ Δομέστικος τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ, παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ μουσικοδιδασκάλου Νικολάου Λαμπαδαρίου, ὁ ὁποῖος ἔψαλλε χρησιμοποιὼν πάντοτε μουσικὰ κείμενα χειρόγραφα τῆς παλαιᾶς γραφῆς Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου, ἐπειδὴ ἐντελῶς οὗτος ἠγνόει τὸ νέον γραφικὸν σύστημα, ἐμυήθη τὴν μουσικὴν καὶ ἐμορφώθη εἰς τὸ κατὰ τὸ ὕφος τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ ψάλλειν τὰ ἐκκλησιαστικὰ μέλῃ, διέσωσε τὴν μουσικὴν πρᾶξιν τῶν ἀρχαιοτέρων πρωτοψαλτῶν καὶ αὐτὸς τὴν σήμερον εἶναι ὁ συνεχιστὴς τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως».


Ὁ μουσικολόγος Παναγιώτης Ἀντωνέλλης στὸ ἔργο τοῦ «Ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική» γράφει: «ὁ Ἰάκωβος ὅταν ἔψαλλε, μὲ τὴ χάρη τῆς μουσικῆς του ἰδιοφυίας καὶ μὲ τὸ ἀπαράμιλλο ὕφος του κατόρθωνε νὰ ἐμπνέει στὶς ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν τὴν κατάνυξη, τὸ δέος, τὸν ἐνθουσιασμό». Ἐπίσης ὁ μουσικολόγος Γεώργιος Τσατσαρώνης σὲ ἄρθρο του γιὰ τὸν Ἰάκωβο μας λέει ὅτι «τὸν διέκρινε ἡγεμονικὴ φωνή, μεταλλικὴ καὶ γλυκυτάτη».


Καὶ ὁ Πρίγγος, ὁ ἀντάξιος μαθητὴς καὶ διάδοχος του σὲ ἀπαθανατίζουσα τὴ φωνὴ του φωνοταινία ἀκοῦμε να λέει: «Βρέθηκα γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἤκουσα τὸν Ἰάκωβο στὸν Παρακλητικὸ Κανόνα καὶ ἔλεγε "Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν" καὶ κατέβηκε ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ', καὶ προσκύνησε τὴν Παμμακάριστο καὶ ᾖλθε πάλι πίσῳ, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ ἀνέβηκε στὸ θρόνο. Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα που ἤκουσα, τρελάθηκα, λέγω: Κανεὶς δὲν εἶναι ψάλτης, παρὰ μόνο αὐτός».


Ὁ πολυτραγουδισμένος Ἰάκωβος, ἡ πολύφθογγος λύρα, ἀγαπητοί μου, σήμερον σιωπᾶ. Ἔχει προσεγγίσει πολὺ κοντὰ στὸ Θεὸ μὲ τὶς τόσες ὑμνολογίες του. Ἀλλὰ τὸν νιώθουμε νὰ εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ ἀνάμεσα μας καὶ νὰ μας ἐρωτᾶ: Τὶ νέα ἔχουμε; Τὶ ἦχο ἔχουμε σήμερα; Τὶ ἐωθινό; Μπαίνουν πάλι οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου ἀπὸ τὸ θόλο τοῦ ἱεροῦ; Ψάλλουν οἱ ψάλτες κατὰ τὸ ὕφος τὸ δικό μου;


Καὶ τοῦ ἀπαντάμε: «Μάλιστα, μάλιστα Δάσκαλε Μεγάλε. Ἐδῶ εἶναι σήμερα, παρόντες, οἱ ἄξιοι συνεχιστές σου, ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου τῶν Μουσικοφίλων τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν μὲ τὸν κορυφαῖο χοράρχη της, τὸν κ. Δημοσθένη Παϊκόπουλο, ἐγγονό σου στὸ Πατριαρχικὸ ψαλτήρι, καί μὲ ὅλα τὰ ἀξιότιμα Μέλη τῆς Χορωδίας, τὰ δισέγγονά σου, καὶ μὲ ἐπικεφαλὴς τὸν ἐκλεκτὸ καὶ ἀκούραστο Πρόεδρο της, τὸν κ. Ἰωάννη Σκούτα, καὶ χωρὶς νὰ λησμονοῦμε τὸν ἰδρυτὴ τῆς Χορωδίας κ. Γεώργιο Τσαούση, καὶ ποὺ γιορτάζουν σήμερα τὸν προστάτη ἅγιο τους, τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα τὸν Πρωτόκλητο, ἰδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ σὲ πόσες, ποῖος ξέρει, Πατριαρχικὲς καὶ Συνοδικὲς Λειτουργίες ἔψαλλες τὴ μέρα αὐτή».


Και ἔχουμε ἀκόμη νὰ σοῦ ποῦμε σεβαστέ, ἀλησμόνητε καὶ ἀείμνηστε «Δάσκαλε»: οἱ αἰῶνες θὰ μιλοῦν καὶ θὰ τραγουδοῦν τὸ ὄνομά σου, ποὺ ἔγινε «οἰκουμενικό» στὸν ψαλτικὸ κόσμο. Ἤσουν αὐθεντία. Σὺ ἔψαλλες χρόνια σὲ δεκατέσσερις Πατριάρχες καὶ ἄλλους τόσους καὶ ἀμετρήτους Ἀρχιερεῖς τὸ περίφημο «εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα», τὸ ἀργὸ ἐκεῖνο τῆς εἰσόδου, σὲ ψάλλουμε σήμερα κὶ ἐμείς:


Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καὶ ἀείμνηστε Ἄρχοντα Ἰάκωβε Ναυπλιώτη!


Τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Σεραφεὶμ Φαράσογλου


Μπερεκέτου κράτημα ... απο Καραμάνη ........ Παναγιωτίδη.


Κλείνουμε τον κύκλο του Οκτώηχου κρατήματος του Μπερεκέτου ανεβάζοντας όλα μέλη που έχουμε σχετικά με αυτό σε ήχο και εικόνα ....απολαύστε τα.....
 
 

26 Ιουλίου 2012

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών ΑργολίδαςΟ Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ» ιδρύθηκε το έτος 1979 (σχετ. 114/1979 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου) με πρωτοβουλία του τότε πρωτοψάλτη του Ι.Ν.Αγ.Πέτρου Άργους Αλέξανδρου Μπιτζή και ορισμένων ιεροψαλτών της Ι.Μ. Αργολίδας.
Κύριος σκοπός του Συνδέσμου είναι η επίτευξη της αποστολής των Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας και η όσο το δυνατό τελειότερη μουσική και πνευματική κατάρτιση των Ιεροψαλτών με στόχο τη διάσωση, διάδοση και προβολή της παραδοσιακής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, με τη συγκρότηση πρότυπου βυζαντινού χορού και οργάνωση δημοσίων εμφανίσεων και συναυλιών, διαλέξεων, εορτών κ.λ.π
Η χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας, που φέρει το όνομα του Συνδέσμου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ» συγκροτήθηκε το έτος 1979, όταν ιδρύθηκε και ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδας από  τον τότε  πρωτοψάλτη του Ι.Ν.Αγ.Πέτρου Άργους κ.Αλέξανδρο Μπιτζή,  αποτελούμενη από μαθητές του, ιεροψάλτες και φιλόμουσους συνολικά περί τα 40-45 μέλη. Ο κ. Αλέξανδρος Μπιτζής   διεύθυνε με μεγάλη επιτυχία τη χορωδία από το έτος 1979 μέχρι και το έτος 1991.  Η χορωδία έχει λάβει μέρος σε πολλές πανηγύρεις ιερών ναών του νομού Αργολίδας, έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες βυζαντινής μουσικής, αλλά και διάφορες κατά καιρούς μουσικολογικές εκδηλώσεις, με επίκαιρες ομιλίες και παρουσίαση βυζαντινών ύμνων και δημοτικών τραγουδιών, με μεγάλη επιτυχία, ικανοποιώντας πλήρως το ακροατήριο.   Έχει ψάλλει σε επίσημες εορτές και πανηγύρεις, όπως του Αγίου Πέτρου πολιούχου Άργους, του Αγίου Αναστασίου πολιούχου Ναυπλίου, Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, Αγίας Τριάδος Ναυπλίου και Αγ. Τριάδος Μιδέας. Έχει ψάλλει σε δοξολογίες εθνικών εορτών,  και ιδιαίτερα στις κατ’ έτος εορτές του Αγ.Πέτρου όπου η χορωδία λάμβανε μέρος σε εορταστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Αργείων   «Ο ΔΑΝΑΟΣ». Μία δε από τις μεγαλύτερες  εκδηλώσεις αλλά και η τελευταία εμφάνιση ως χοράρχη του κ. Αλέξανδρου Μπιτζή ήταν  στις 1 Δεκεμβρίου 1991 στο πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ναυπλίου,  όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη μουσικοφιλολογική εκδήλωση εις μνήμη και τιμή  του Πέτρου Πελοποννησίου με συντονιστή και ομιλητή τον καθηγητή βυζαντινολογίας και αρχαιολογίας κ.Σάββα Σάββα. Επίσης, ο κ.Αλέξανδρος Μπιτζής πέραν από τα καθήκοντα του ως χοράρχη της  Βυζαντινής Χορωδίας Ιεροψαλτών Αργολίδας, δίδαξε την βυζαντινή μουσική, εντελώς δωρεάν, σε παραρτήματα  βυζαντινής Σχολής της Ι.Μ. Αργολίδας στο Άργος και στο Ναύπλιο καθώς και στο Σύλλογο Αργείων «Ο ΔΑΝΑΟΣ». Ακόμη μετέφερε από το πεντάγραμμο της Ευρωπαϊκής Μουσικής τον ύμνο του Συλλόγου «Ο  ΔΑΝΑΟΣ»  στην βυζαντινή σημειογραφία, προς διευκόλυνση των μελών της χορωδίας κατά την απόδοση του ύμνου αυτού. Για την προσφορά του αυτή τιμήθηκε από το Σύλλογο «Ο ΔΑΝΑΟΣ» και κηρύχθηκε επίτιμο μέλος.  Πολλοί από τους μαθητές του σήμερα κοσμούν τα ιερά αναλόγια όχι μόνο της Ι.Μ. Αργολίδας αλλά και άλλων πόλεων όπως των Αθηνών, Πειραιώς αλλά και του εξωτερικού. Άλλοι δε εξ αυτών εισήλθαν στον ιερό κλήρο.
Στις αρχές του έτους 1992 ο κ. Αλέξανδρος Μπιτζής παραιτήθη από χοράρχης για λόγους υγείας και   η διεύθυνση της χορωδίας ανατέθηκε  με απόφαση του τότε Δ.Σ. του Συνδέσμου στον καθηγητή κ.Γεώργιο Καραγιάννη.   Η χορωδία αριθμεί σήμερα 35-40 μέλη που είναι ιεροψάλτες της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας αλλά και φιλόμουσοι.
Επίσης, έχει εμφανισθεί σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, παρουσιάζοντας ύμνους Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Εβδομάδας, Τριωδίου, Αναστάσεως και Πεντηκοσταρίου. Έχει εμφανισθεί στην κρατική τηλεόραση ΕΡΤ-2. Έχει λάβει μέρος, δύο φορές κατά τα έτη 1993 και 1995, σε φεστιβάλ βυζαντινών χορωδιών που οργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην αίθουσα του κινηματοθεάτρου «ΠΑΛΛΑΣ» των Αθηνών, με ιδιαίτερη διάκριση μεταξύ και άλλων χορωδιών από όλη την Ελλάδα. Έχει προσκληθεί από τον Δήμο Αταλάντης του νομού Φθιώτιδος σε διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων, όπου παρουσίασε και ερμήνευσε ύμνους του Πεντηκοσταρίου.
Στις 5 και 6 Απριλίου 1997, οργάνωσε από κοινού με την ΔΕΠΟΑΡ του Δήμου Άργους το 1ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, όπου έλαβαν μέρος  επτά (7) χορωδίες, οι οποίες παρουσίασαν  βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.
- Στις 24 και 25 Απριλίου 1999 συνδιοργάνωσε στο Ναύπλιο από κοινού με το Δήμο Ναυπλίου το 2ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, όπου έλαβαν μέρος 6 χορωδίες\. Στην  εκδήλωση αυτή τιμήθηκε από το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας, το Σύλλογο Ιεροψαλτών Τριπόλεως, το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Ν.Λακωνίας και το Δήμο Ναυπλίου ο άρχων πρωτοψάλτης εκ Θεσσαλονίκης κ.Αθανάσιος Καραμάνης.
- Στις 17 και 18 Μαρτίου 2001 συνδιοργάνωσε στο Άργος  από κοινού με την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Άργους (ΔΕΠΟΑΡ) το 3ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, όπου έλαβαν μέρος 6 χορωδίες  και παρουσίασαν  βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Στην  εκδήλωση αυτή τιμήθηκε από το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας και το Δήμο Άργους ο διακεκριμένος πρωτοψάλτης κ. Μανώλης Χατζημάρκος.
- Στις 5 Απριλίου 2003 Ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδας,  σε συνδιοργάνωση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας πραγματοποίησαν  εκδήλωση με βυζαντινούς ύμνους με τη χορωδία του Συλλόγου  Ιεροψαλτών Σερβίων και Κοζάνης που φέρει και αυτή την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ», κατά την οποία τίμησαν τον αείμνηστο πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. ΙΑΚΩΒΟ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ.


- Στις 9 και 10 Απριλίου 2005 συνδιοργάνωσε στο Άργος  από κοινού με την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Άργους (ΔΕΠΟΑΡ) το 5ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, όπου έλαβαν μέρος 6 χορωδίες  και παρουσίασαν  βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Στην  εκδήλωση αυτή τιμήθηκε από το Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας και το Δήμο Άργους ο διακεκριμένος άρχων πρωτοψάλτης της Ι.Μ. Πειραιώς  κ. Αθανάσιος Πέττας.
Έχει προσκληθεί από το Μουσικό Σύλλογο Γυθείου Λακωνίας σε συνάντηση βυζαντινών χορωδιών. Έχει προσκληθεί, δύο φορές,  από το Σύλλογο Ιεροψαλτών Ν. Λακωνίας σε αντίστοιχες συναντήσεις βυζαντινών χορωδιών, έχει εμφανισθεί στο Αίγιο το έτος 2009 (Κυριακή της Ορθοδοξίας), ύστερα από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ και του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας,  όπου έψαλε τον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Μητροπολιτικό Ναό του Αιγίου.
Η χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας εμφανίσθηκε και στη Νάξο, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου φίλων Βυζαντινής Μουσικής και Παράδοσης «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ», προκειμένου να συμμετάσχει στα «ΝΙΚΟΔΗΜΕΙΑ 2009» που ήταν αφιερωμένα στα 200 χρόνια από το θάνατο του Αγ.Νικοδήμου του Αγιορείτου του εκ Νάξου καταγόμενου. Στην μουσικοφιλολογική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2009 στον πανέμορφο Ι.Ν.του Αγ.Νικοδήμου Χώρας Νάξου, προς τιμήν του αειμνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Ιακώβου Ναυπλιώτη, καταγόμενου από τη Νάξο, του οποίου το όνομά του φέρει επάξια ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδας και η χορωδία του, αλλά και προς τιμήν και άλλων αειμνήστων ιεροψαλτών της Νάξου, η χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας παρουσίασε ύμνους από την ακολουθία του Αγ.Νικοδήμου του Αγιορείτου, ύμνους αναστάσιμους και της Πεντηκοστής και ύμνους που έχει μελοποιήσει ο αείμνηστος άρχοντας πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Ιάκωβος Ναυπλιώτης.
Η εμφάνιση της χορωδίας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ.κ. Καλλινίκου, εντυπωσίασε το φιλόμουσο ακροατήριο της Νάξου, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις και γι’ αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον χοράρχη – καθηγητή κ. Γεώργιο Καραγιάννη, όσο και στα μέλη της χορωδίας. Ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, συνεχάρη τον Πρόεδρο, τον χοράρχη και τα μέλη της χορωδίας του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας για τους θεσπέσιους ύμνους που παρουσίασαν αλλά και για την άρτια απόδοση αυτών.
Την Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009 στον  Ιερό Ναό «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» Ναυπλίου η χορωδία του Συνδέσμου εμφανίστηκε  σε μία πνευματική εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Νώντα Σκοπετέα, όπου έψαλε ύμνους της εορτής των Χριστουγέννων, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή και μουσικολόγου κ. Γεωργίου Καραγιάννη και με την παρουσία του Μητροπολίτη Αργολίδας κ.κ.ΙΑΚΩΒΟΥ του Επισκόπου Επιδαύρου κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, του Νομάρχη Αργολίδας, του Δημάρχου, βουλευτών  του νομού και πλήθους κόσμου.
Ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδας έχει τιμήσει παλαίμαχους ιεροψάλτες όπως τους: Αναστάσιο Καραμάνο, Δημήτριο Δαγρέ, Ευάγγελο Μπεκιάρη, Βασίλειο Γκολέμη, Βασίλειο Τσιράκη, Μιχάλη Κεραμιδά, Ανδρέα Σαγκιώτη, Γεώργιο Μανιάτη, Θεοδόσιο Σταθογιαννόπουλο, Αριστείδη Μπεβάρδο,  Νικόλαο Μπολώση κ.α. Έχει τιμήσει τον διακριμένο νομικό και Γ.Γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αθηνών κ.Δημήτριο Ρογάρη για την ηθική και υλική στήριξη αυτού προς τον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας και τον έχει κηρύξει επίτιμο μέλος.  Επίσης, έχουν τιμηθεί από τον ίδιο Σύνδεσμο αλλά και τον Μητροπολίτη Αργολίδας κ.κ. ΙΑΚΩΒΟ και οι κ.κ. Αλέξανδρος Μπιτζής και Γεώργιος Δαρλάσης για την μεγάλη τους προσφορά τόσο του πρώτου ως ιδρυτή του Συνδέσμου, ως ιδρυτή και πρώτου χοράρχη της χορωδίας, αλλά και δασκάλου της Βυζαντινής Μουσικής διδάξαντος επί πολλά έτη, αφιλοκερδώς, την βυζαντινή μουσική σε νέους μαθητές, όσο και του δευτέρου για την επί πολλά έτη ανιδιοτελή προσφορά του ως γραμματέα και ως προέδρου του Συνδέσμου πρωτοστατούντος σε  αξιόλογες και με μεγάλη επιτυχία πλείστες όσες εκδηλώσεις του Συνδέσμου και της χορωδίας.
Σημειωτέον ότι ο Γεώργιος Δαρλάσης ήταν, είναι και θα είναι η ψυχή του Συνδέσμου, γιατί η παρουσία του εγγυάται την ομαλή λειτουργία και συνοχή του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας.
Ο Σύνδεσμος έχει συνεργασθεί πάνω σε πολιτιστικά θέματα και με τους Συλλόγους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΡΑΙΟΥ», ΣΥΛΛΟΓΟ «ΠΑΛΑΜΗΔΗ», ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΓΕΙΩΝ «Ο ΔΑΝΑΟΣ», ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ καθώς και με το Ιερό Προσκύνημα στη Ζόγγα Αργολίδας "Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ". Έχει προσκαλέσει σε μουσικολογικές εκδηλώσεις στο Άργος και στο Ναύπλιο τους διακεκριμένους πρωτοψάλτες κ.κ. Θεόδωρο Βασιλικό, Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, Γρηγόριο Νταραβάνογλου, Χάρη Νταραβάνογλου, Ευάγγελο Γκίκα    κ.α.  Τέλος, έχει συνεργασθεί κατ’ επανάληψη με τους Δήμους Άργους, Ναυπλίου, Μιδέας και Νέας Κίου, καθώς επίσης και με άλλους Δήμους και Κοινότητες του νομού Αργολίδας, ενοριακούς ναούς  καθώς και με την Ι. Μητρόπολη Αργολίδας όπου πραγματοποίησε διάφορες συναυλίες βυζαντινής μουσικής, με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη απήχηση στο κοινό. Τέλος ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών έχει τιμηθεί από τον Σύλλογο Αργείων «Ο ΔΑΝΑΟΣ» και από τον Σύλλογο Άργους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»


Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ. από το έτος ιδρύσεως (1979) είναι οι παρακάτω:
1979-1981 - Αναστάσιος Καραμάνος
1981-1983 - Ανδρέας Σαγκιώτης
1983-1986 - Αναστάσιος Καραμάνος
1986-1989 - Ανδρέας Γκουριώτης
1989-1992 - Αλέξανδρος Μπιτζής
1992-1995 - Γεώργιος Δαρλάσης
1995-1998 - Γεώργιος Δαρλάσης
1998-2001 - Γεώργιος Δαρλάσης
2001-2004 - Γεώργιος Δαρλάσης
2004-2007 - Γεώργιος Δαρλάσης
2007-2010 - Γεώργιος Δαρλάσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες  του έτους 2010   έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Ευαγ. Δαρλάσης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παναγ. Δέδες
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μιχ. Μαστής
Ταμίας: Αθανάσιος Αναστ. Κολιάτσης
μέλος: Δημήτριος Πέτ. Μαυροκορδόπουλος
Αντιπρόσωποι για την ΟΜΣΙΕ εξελέγησαν οι: Γεώργιος Δαρλάσης, Γεώργιος Μαστής
και Ιωάννης Δέδες

Το γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται σήμερα επί της οδού Κοφινιώτου αριθμ. 23 στο Άργος και το έχει παραχωρήσει ευγενώς το Δ.Σ. της Χριστιανής Ενώσεως Νέων Άργους.

Για συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τον σύλλογο... ΕΔΩ

Μπορείτε να μας βρείτε και στο.... Ψαλτολόγιο 24 Ιουλίου 2012

Χερουβικά από Στανίτσα, Θεοδοσόπουλο, Καραμάνη....


 

Μια σειρά χερουβικών  μπορείτε να απολαύσετε στην διπλανή στήλη .... από τους μεγάλους πρωτοψάλτες... (εικονιζόμενους  απο αριστερά ...) ...

Θρασύβουλο Στανίτσα, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, Αθανάσιο Καραμάνη.

22 Ιουλίου 2012

Οκτάηχο '' ο καρπός...'' πλβ΄...κ΄..μια νέα εκπομπή με μέλη πλβ'...και με ...κυρ Φώτη.

Μια νέα εκπομπή με μέλη του πλβ΄και με παρέα....μια ακόμη ιστορία  από   την γλαφυρή γραφίδα του κυρ Φώτη του Κόντογλου...από το ευλογημένο καταφύγιο ΕΔΩ.
Τα μέλη της εκπομπής....μόνα τους εδω

Θα συνεχίσουμε την προσφορά μας όσον αφορά το οκτάηχο του Μπερεκέτου με τον πόδα που ανήκει στον πλβ΄από τον Αθαν.Παναγιωτίδη.

καλή ακρόαση


13 Ιουλίου 2012

Aπλή και αληθινή ζωή....
Φίλες και φίλοι με παραδοσιακά βυζαντινά μέλη πλαισιώνεται η νέα εκπομπή μας .
Μέλη από τον αναστάσιμο όρθρο του πλαγίου του πρώτου, και από του μεγάλους των αναλογίων όπως τον Σάββα τον Αβραμίδη τον Θανάση Παναγιωτίδη, τον Θρασύβουλο Στανίτσα , τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, που ο συνδυασμός της γνώσης , και του θείου φωνητικού ταλάντου , καθώς και το καταστάλαγμα της πολύχρονης εμπειρίας τους, περνά σε μας τους νεώτερους τόσο ζωντανά , δυνατά, και έντονα έτσι που κάθε άκουσμα αποτελεί και μια ξεχωριστή εμπειρία ….μια μυσταγωγία θα έλεγα….και εγώ  δεν μπορώ παρά να την μοιραστώ μαζί σας .
 Ανεβάζω ξέχωρα τα μουσικά ΜΕΛΗ……και φυσικά ολόκληρη την ΕΚΠΟΜΠΗ…που εκτός από τα μουσικά μέλη μας συντροφεύει…μια ακόμα καλοκαιρινή διήγηση του κυρ Φώτη του Κόντογλου από το ευλογημένο καταφύγιο.         


12 Ιουλίου 2012

''Eυλογημένη...'' άγια από οκτάηχο Μπερεκέτου Αθανάσιος Παναγιωτίδης

Συνεχίζουμε την μικρή προσφορά μας με κλασικά παραδοσιακά μέλη όπως το ωκτάηχο κράτημα του Μπερεκέτου και με τον τέταρτο πόδα σε ήχο άγια (κύριο τέταρτο εκ του Δι).
Το συγκεκριμένο κράτημα ψάλλεται  ολόκληρο ( και οι οκτώ ήχοι ) στου πανηγυρικούς εσπερινούς στις πολύωρες ολονυκτίες κατά τις πανηγύρεις των μονών  και των σκητών του Αγίου Όρους.  
Ψάλλεται κατά την ευλόγηση των άρτων την γνωστή μας  αρτοκλασία .... που σε αυτές τις ολονύκτιες ακολουθίες έχει κάποιο νόημα...διότι με τον ευλογημένο άρτο που μοιράζεται αμέσως στους πιστούς ''στηρίζονται '' σωματικά για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα και την υπόλοιπη αγρυπνία....(...μιλάμε από οκτώ έως δώδεκα ώρες.).
Το επισημαίνω αυτό διότι στις ενορίες τις κοσμικές και από τον πολύ τον κόσμο πιστεύεται πως για να τιμήσουμε έναν άγιο θα πρέπει να κάνουμε αρτοκλασία  ...και μάλιστα πολλές φορές ... ανήμερα της εορτής ....όχι στον εσπερινό.....  είναι περιττό ....
Για να τιμηθεί ο άγιος αρκούν το πρόσφορο..( ει δυνατόν από τα χέρια μας..) το νάμα δύο έως τρία καθαρά κεριά να καίνε στην Αγία Τράπεζα και στην Αγία Πρόθεση λίγο λάδι για τα καντήλια....την πρωινή μας ...προσέλευση στο ναό...την  πίστη μας και την ταπεινή προσευχή μας  
 


11 Ιουλίου 2012

''Θεοτόκε Παρθένε'' Μπερεκέτου...δεύτερος και τρίτος ήχος από Καραμάνη- Παναγιωτίδη.

Συνεχίζουμε την προσφορά μας ...και την υπόσχεσή μας όσον αφορά το οχτάηχο ''Θεοτόκε Παρθένε του Μπερεκέτου από τους σπουδαίους Θανάσηδες...που με το απαράμιλλο ύφος τους και την υπέροχη εκφραστική τους δεινότητα ... καθώς και με την ζέση τους για την Πατρώα μουσική μας ενέπνευσαν πλήθος νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με αυτή και έτσι να μην υπάρχει κίνδυνος να απολεσθεί και αυτός ο πολιτιστικός μας πλούτος....   και το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια ...εμείς οι Έλληνες... έχουμε βάλει τα χεράκια μας και βγάζουμε μόνοι τα ματάκια μας .... και προσπαθούμε να κατεβάσουμε τους άλλους λαούς από τα δέντρα για να ανεβούμε εμείς.....

...Ας είναι.... καλή ακρόαση

 

7 Ιουλίου 2012

Αθανάσιος Παναγιωτίδης…και Θεοτόκε Παρθένε του Μπερεκέτου πρώτος πόδας ….''Θεοτόκε Παρθένε ήχος α΄Φίλες και φίλοι ευελπιστούμε Θεού θέλοντος και …χρόνου επιτρέποντος να δημοσιεύσουμε όλο το οκτώηχο κράτημα του Μπερεκέτου από τα χείλη των τιτάνων των αναλογίων Αθανασίου Παναγιωτίδη, και Αθανασίου Καραμάνη.      
Το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά και οι καμπάνες των εκκλησιών και των ξωκλησιών κυρίως δεν σταματούν να κτυπούν από τα αμέτρητα ορθόδοξα πανηγύρια των αγίων μας ….
Αυτή είναι η ορθόδοξη Ελλάδα…η Ελλάδα που πανηγυρίζει…άσημους τις περισσότερες φορές  ανθρώπους κατά κόσμον…αλλά διάσημους κατά Θεόν …΄
Αγίους  που έδωσαν αίμα …κυριολεκτικά ή μεταφορικά …για να λάβουν πνεύμα…και φυσικά πάντα με το σύνθημα… ''εορτή αγίου… μίμηση αγίου…''6 Ιουλίου 2012

Απάνω σε μιαν έρημη ακροθαλασσιά...

Με αυτή την διήγηση ...του κυρ Φώτη του Κόντογλου....συντροφεύουμε τα σπάνια μουσικά μέλη που ακούγονται στην 40η εκπομπή μας του Β-Κύκλου...
Ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ για τις επόμενες 30 περίπου μέρες ....ενώ μόνο τα μουσικά μέλη ...σε  ΑΥΤΟ το link...σε μορφή συμπιεσμένων αρχείων  rar

καλή ακρόαση......

5 Ιουλίου 2012

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΑΓΙΟΥ..Γενικές οδηγίες

 Που και με ποια σειρά βρίσκουμε τα αντίστοιχα τροπάρια.

Γενικές οδηγίες:
- Θεός Κύριος….ψάλλεται στον ίδιο ήχο με το πρώτο απολυτίκιο.
Απολυτίκια : Το Αναστάσιμο (…στην Παρακλητική ..εσπερινός Σαββάτου αντιστοίχου ήχου της εβδομάδας..)
Δόξα Πατρί…του Αγίου της ημέρας…( στο μηναίο ή στο Ωρολόγιο την ίδια ημερομηνία ..)
Και νυν..     ομόηχο Θεοτοκίο με το απολυτίκιο του αγίου ..(στην Παρακλητική στα απολυτίκια και Θεοτοκία του Σαββάτου στον αντίστοιχο ήχο με το απολυτίκιο του αγίου..)
Καθίσματα : όλα με τη σειρά τα Αναστάσιμα καθίσματα και των δύο στιχολογιών (3+3) με δόξα και νυν ..( παρακλητική..)
Εάν δεν έχει ψαλλεί το Θεοτοκίο του ήχου της ημέρας (…από τον εσπερινό..) στα απολυτίκια, τότε ψάλλεται ως ..και νυν..  στο πρώτο τριάρι(3) των καθισμάτων.
Ευλογητάρια:  αναστάσιμα ευλογητάρια του πλαγίου του πρώτου στο εγκόλπιο.
Υπακοή:  χύμα …στην παρακλητική μετά τα καθίσματα
Αναβαθμοί: ψάλλονται.. μετά την υπακοή
Προκείμενο:  στο τέλος των αναβαθμών στην παρακλητική το απαγγέλουμε τρεις φορές και πριν την τρίτη προτάσσουμε τον στίχο που έχει και κάνουμε κατάληξη προς παύση για να εκφωνήσει ο Ιερέας .
Τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου:  στη συνέχεια έχουμε την τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου που μας ορίζει το τυπικό, (συνολικά τα Εωθινά  είναι 11 από α΄ εως ια και υπάρχουν και τα αντίστοιχα δοξαστικά και εξαποστειλάρια με το ίδιο θέμα…)
Η τάξη αυτή ξεκινά από το
-''Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον… ''
-Ανάγνωση του Ευαγγελίου από τον Ιερέα..
-Ανάσταση Χριστού Θεασάμενοι….χύμα
-Ο πεντηκοστός ψαλμός ψαλτά για την προσκύνηση του Ευαγγελίου 
-Δοξα….ταις των Αποστόλων
-Και νυν ….ταις της θεοτόκου..
-Ελεησόν με….. Αναστάς …
-και κλείνει   με τα δώδεκα …κύριε ελέησον…
Όλα αυτά τα έχει αναλυτικά το εγκόλπιο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
Γενική οδηγία :τα μεσώδια καθίσματα βρίσκονται πάντα μετά την τρίτη ωδή…ενώ τα κοντάκια και οι οίκοι πάνε μαζί και βρίσκονται πάντα μετά την έκτη ωδή των κανόνων είτε σε παρακλητική είτε σε μηναίο.
Το πρώτο τροπάριο της κάθε ωδής  των κανόνων που συνήθως έχει εισαγωγικά ονομάζεται Ειρμός και πάνω στην μελωδία αυτού ψάλλονται και τα υπόλοιπα. 
Οι κανόνες συνήθως διαβάζονται χύμα για εξοικονόμηση χρόνου… αλλά το σωστό είναι να ψάλλονται …έστω κάποιες ωδές.
Προηγείται ο αναστάσιμος κανόνας από την παρακλητική, και έπεται ο κανόνας του αγίου της ημέρας ( μηναίο).
Πρώτη ωδή από την παρακλητική (α'ωδή)…. πρώτη  από το μηναίο…. Τρίτη γ' ωδή παρακλητική …γ' ωδή μηναίο..
Σε πολλές περιπτώσεις στο μηναίο υπάρχουν περισσότεροι από ένας κανόνες , αν το τυπικό μας  επιβάλλει να τους πούμε τότε η σειρά είναι η εξής : α΄ωδή από παρακλητική.. μετά α΄ ωδή του πρώτου κανόνα του μηναίου και α΄ωδή του δευτέρου κανόνα του μηναίου… το ίδιο και για τις τρίτες ωδές .
Στο τέλος της τρίτης ωδής γίνεται κατάληξη προς παύση για αίτηση του Ιερέως .
Μετά την αίτηση διαβάζεται χύμα  το κοντάκιο και ο οίκος του αγίου εάν έχει…(..μηναίο μετά την έκτη ωδή..) και ψάλλονται τα μεσώδια καθίσματα του αγίου με τα θεοτοκία τους (…μηναίο μετά την τρίτη ωδή..)
Συνέχεια κανόνων…δ΄, ε΄, στ΄, ωδή εναλλάξ… παρακλητική και μηναίο προηγείται η παρακλητική, στο τέλος της έκτης …κατάληξη προς παύση…….αίτηση του Ιερέως… και εν συνεχεία …Αναστάσιμο κοντάκιο και οίκος (παρακλητική…μετά την έκτη ωδή), και συναξάρι της ημέρας ή μηνολόγιο…( μηναίο μετά την στ΄ ωδή.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ: ψάλλονται μεγαλόπρεπα οι καταβασίες που επιβάλλουν τα δίπτυχα= (τυπικό)… της εκκλησίας (..βρίσκονται  στα πίσω φύλλα του εγκολπίου, όλες οι καταβασίες του ενιαυτού…) και κτυπά και η β΄ καμπάνα.
Πριν την 8η ωδή των καταβασιών   ψάλλουμε το αινούμεν ευλογούμεν ….. και εν συνεχεία την 8η ωδή με κατάληξη στο τέλος ….Έπειτα λέγει ο Ιερέας..''Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός….. γυρίζουμε μπροστά στο εγκόλπιο και ψάλλουμε την ''Τιμιωτέρα…'' με τους έξι στίχους της στον ίδιο ήχο με τις καταβασίες.
 Έπειτα  πηγαίνουμε πάλι πίσω στο εγκόλπιο και  στις καταβασίες να κλείσουμε αυτό τον κύκλο… ψάλλοντας την ενάτη ωδή των συγκεκριμένων καταβασιών.
Εξαποστειλάρια :
Άγιος Κύριος….στο εγκόλπιο…
Το ..τάδε… αναστάσιμο..  (υπάρχουν  11 και βρίσκονται στο πίσω μέρος της παρακλητικής)
Του αγίου και το θεοτοκίο (…χωρίς δόξα…και νυν…) θα τα βρούμε μετά την ενάτη ωδή του μηναίου.
Αίνοι:  και στιχηρά αυτών…λέγονται στιχηρά γιατί προηγείται στίχος (εγκόλπιο…οι στίχοι είναι 6 και προσθέτουμε στα 2 τελευταία τροπάρια ειδικούς στίχους ανάλογα με την ιδιότητα του αγίου αν ήταν όσιος , μάρτυρας ή Ιεράρχης, κ,τ,λ ). Αυτά πρέπει να είναι σύνολο 8 , οπότε έχουμε πρώτα τα 4 αναστάσιμα (στη παρακλητική μετά την ενάτη ωδή)  και μετά  τα 4 από το μηναίο (..μετά από τα εξαποστειλάρια..) πολλές φορές στο μηναίο έχει 3 οπότε λέμε διπλό το πρώτο.
Εάν δεν έχει ο άγιος λέμε 8 αναστάσιμα ή καλύτερα 4 από τα στιχηρά του εσπερινού του αγίου στο μηναίο.
Δοξαστικό: ..(Δόξα Πατρί…) το επιβεβλημένο από το τυπικό δοξαστικό της ημέρας στον ήχο που αναγράφει… μπορεί να είναι κάποιο από τα 11 εωθινά (πίσω μέρος παρακλητικής), ή του εορταζομένου Αγίου (μηναίο).
Και νυν…Θεοτοκίο….είναι το ''Υπερευλογημένη…στο εγκόλπιο.
Δοξολογία: μεγάλη δοξολογία από το εγκόλπιο συνήθως στον αναστάσιμο ήχο της Κυριακής …αλλά μπορεί να ψαλλεί και στον ίδιο ήχο με το δοξαστικό….το ασματικό της δοξολογίας λίγο ποιο αργό μέλος …
Έπειτα το ''Σήμερον Σωτηρία…στον ίδιο ήχο με την Δοξολογία.

…Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος….

    


4 Ιουλίου 2012

Προτείνουμε...στους συναδέλφους Ιεροψάλτες. 
Προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους συναδέλφους Ιεροψάλτες την επανάληψη της ευχής του Κυρίου Μυστικώς , κατά την ώρα της διακονίας τους στο  αναλόγιό τους…. Θα αρχίσουν τα τροπάρια και τα διάφορα μέλη να παίρνουν άλλη μορφή , να αλλοιώνεται ο νους μας και φυσικά το ψαλτικό μας ύφος ….   
 ''Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με τον  αμαρτωλόν ''
 Και για να ξέρουμε τι λέμε ….ιδού το παρακάτω   

 
 Ανάλυση της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ελέησον με τον αμαρτωλόν»Του Aρχιμ. Aιμιλιανού Kαθηγουμένου I.M. Σίμωνος Πέτρας
Tην προσευχήν του Aγίου Όρους ποιός δεν την γνωρίζει; Aποτελείται από μίαν φράσιν μικράν, από μετρημένας τας λέξεις.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν

Mε την βοεράν κραυγήν «Kύριε», δοξολογούμεν τον Θεόν, την ένδοξον μεγαλειότητά Tου, τον βασιλέα του Iσραήλ, τον δημιουργόν της ορατής και αοράτου κτίσεως, όν φρίττουσι τα Σεραφείμ και τα
Xερουβείμ.

Mε την γλυκυτάτην επίκλησιν και πρόσκλησιν «Iησού», μαρτυρούμεν, ότι είναι παρών ο Xριστός, ο σωτήρ ημών, και ευγνωμόνως τον ευχαριστούμεν, διότι μας ητοίμασε ζωήν αιώνιον.

Mε την τρίτην λέξιν «Xριστέ», θεολογούμεν, ομολογούντες ότι ο Xριστός είναι αυτός ο Yιός του Θεού και Θεός. Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Iησούς Xριστός, ο αληθινός
Θεός.

Eν συνεχεία, με την ενδόμυχον αίτησιν «ελέησόν με», προσκυνούμεν και παρακαλούμεν να γίνη ίλεως ο Θεός, εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας, τους πόθους και τας ανάγκας των καρδιών μας.

Kαι εκείνο το «με», τί εύρος έχει! Δεν είναι μόνον ο εαυτός μου είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες εις το κράτος του Xριστού, εις την αγίαν Eκκλησίαν, είναι όλοι αυτοί που αποτελούν μέλος του ιδικού
μου σώματος.

Kαι, τέλος, διά να είναι πληρεστάτη η προσευχή μας, κατακλείομεν με την λέξιν «τόν αμαρτωλόν», εξομολογούμενοι - πάντες γάρ αμαρτωλοί εσμεν - καθώς εξωμολογούντο και όλοι οι Άγιοι και εγίνοντο
διά ταύτης της φωνής υιοί φωτός και ημέρας.

Eξ αυτών αντιλαμβανόμεθα, ότι η ευχή εμπεριέχει δοξολογίαν, ευχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν και εξομολόγησιν.

Πηγή: agathan.wordpress.com

2 Ιουλίου 2012

ΟΡΘΡΟΣ......ΤΥΠΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΙΟΚάτι χρήσιμο για τους αρχαρίους...

-1-Ευλογητός ο Θεός….
-2-Εξάψαλμος…(εγκόλπιο)
-3-ΔΕΗΣΗ 
-4-Θεός Κύριος με στίχους…( ..εγκόλπιο..)
-5-Απολυτίκια:του Αγίου…(μηναίο ή Ωρολόγιο..).Δόξα το ίδιο…Και Νύν το ομόηχο θεοτοκίο της ημέρας(…εις το Ωρολόγιο…)
-6-ΔΕΗΣΗ
-7-Καθίσματα…(παρακλητική ήχος της εβδομάδας..ή μηναίο αν έχει..)***(1)
-8-Ο ν΄ψαλμός χύμα.( εγκόλπιο)
-9-Κανόνες:μέχρι 3ης ωδής εναλλασσομένων παρακλητικής –μηναίου και στο τέλος της τρίτης ωδής, ψαλτά ο ειρμός του μηναίου με κατάληξη προς παύση.
-10-ΔΕΗΣΗ.
-11-Μεσώδιο κάθισμα και θεοτοκίο (με δόξα και νυν …)ψαλτά. (μηναίο)
-12-κανόνων συνέχεια μέχρι την στ΄ομοίως και ψαλτά ο ειρμός της στ΄ωδής από το μηναίο με κατάληξη προς παύση.
-13-ΔΕΗΣΗ.
-14-Κοντάκιο, Οίκος ,Μηνολόγιο, Συναξάρι (μηναίο)***(2)
-15-Αινούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν…. ψαλτά την η΄ωδή και πάλι με κατάληξη προς παύση.(Μηναίο)
-16-ΔΕΗΣΗ και …¨την Θεοτόκο και Μητέρα….¨ από τον Ιερέα
-17-Την Τιμιωτέρα με στίχους…(στον ίδιο ήχο με τους προψαλλόμενους ειρμούς…) (εγκόλπιο).
-18-Η θ΄ωδή των ειρμών του κανόνα του μηναίου ως κατακλείδα με κατάληξη προς παύση.(μηναίο)
-19-ΑΙΤΗΣΗ
-20-Εξαποστειλάρια, Θεοτοκία ψαλτά (εάν έχει το μηναίο..ή της εβδομάδας στα πίσω φύλλα της Παρακλητικής…και σε μερικά εγκόλπια..)***(3)
-21-Σοι δοξα πρέπει….και δοξολογία χύμα (εγκόλπιο)
-22-ΕΚΤΕΝΗ ΔΕΗΣΗ κ΄Απόστιχα των αίνων (παρακλητική…)
-23-Αγαθόν το εξομολογείσθαι….
-24-Τρισάγιον απολυτίκιο του Αγίου(όπως στο ''Θεός Κύριος…''
-25-Απόλυση όρθρου και εν συνεχεία

……ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ…..ΜΝΗΜΗ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

-Στη θέση ***(1) του παραπάνω τυπικού παρεμβάλλετα η τάξις του εωθινού Ευαγγελίου δηλαδή:
Μετά το -7- ψάλλουμε το αντίφωνο του δ΄ήχου,
Το προκείμενο της εορτής το Πάσα Πνοή ,ανάγνωση του πρωινού Ευαγγελίου και μετά ο ν΄ χύμα και κλείνει με τα 12 Κυρ.Ελέησον, όλα αυτά από το εγκόλπιο.

-Έπειτα στη θέση ***(2) ψάλλουμε τις καταβασίες, (στα πἰσω φύλλα του εγκολπἰου) της εκάστοτε περιόδου και εν συνεχεία μετά την δέηση του Ιερέως την ομόηχη «Τιμιωτέρα…» με κατακλείδα την θ΄των καταβασιών αυτή τη φορά.

-Και στη θέση ***(3) ψάλλουμε τους αίνους με τα στιχηρά τους ,Δοξαστικό Αγίου, (από το Μηναίο..) Δοξολογία μεγάλη, (από το εγκόλπιο..) Απολυτίκιο, Αγίου, και Ευλογημένη η Βασιλεία…