22 Ιουλίου 2017

43 7ος τελευταία εκπομπή . ήχος πλβ΄ εωθινό Ζ΄
Τελευταία εκπομπή για τον έβδομο κύκλο... καλό υπόλοιπο καλοκαιριού...

Συν Θεώ θα είμαστε και πάλι μαζί περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου με έναν νέο κύκλο εκπομπών.

.....χαίρετε...εν Κυρίω...