26 Μαρτίου 2015

28 Ε ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ

Μία ακόμη ραδιοφωνική προσπάθεια για καλή παραδοσιακή βυζαντινή μουσική με μέλη από την εορτή του Ευαγγελισμού, τον Μέγα Κανόνα, τον Ακάθιστο , και φυσικά από την Κυριακή που είναι αφιερωμένη στην οσία Μαρία την Αιγυπτία.και μια ηχογράφηση του δοξαστικού πριν από δύο χρόνια ....