13 Οκτωβρίου 2018

3η 9ος Κύκλος Κυριακή Πατέρων ήχος Γ΄

Ακόμη μια νέα εκπομπή με το αγαπημένο δοξαστικό των πατέρων να ψαλλεται από δύο μαίστορες του αναλογίου τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη και τον Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, που όπως μας τονίζει και ο αείμνηστος Φραγκίσκος Μανιάτης στην εκπομπή, και στον αιώνιο ύπνο τους μόνον ένα μνήμα είναι ανάμεσά τους...

άλλοι πρωτοψάλτες που ακούγονται στην  εκπομπή είναι: ο Πανάρετος Φιλοθείτης, το πατριαρχικό δίδυμο Αστέρης - Φλοίκος, Ματθαίος                                                                                                      Τσαμκιράνης, Αθανάσιος Καραμάνης.....Καλή  ακρόαση.....  


6 Οκτωβρίου 2018

2η 9ος Κύκλος Ήχος Β΄εωθινό Η΄

Νέα εκπομπή του 9ου Κύκλου, ψάλλουν με την σειρά που ακούγονται οι:
Καραμάνης Αθ.
Αβραμίδης Σαβ.
Τσαμκιράνης Ματ.
Νίκου Δημ.
Θεοδοσόπουλος Χρ.
Νεραντζής Δημ.

..Καλή  σας  ακρόαση.....