14 Ιουνίου 2014

39 Δ39 Κυριακή Αγίων Πάντων

Με την Κυριακή των Αγίων Πάντων τελειώνει η περίοδος του Πεντηκοσταρίου..
Έτσι στην εκπομπή μας ακούγονται, πολλά και σπάνια μέλη από την ημέρα αυτή.


7 Ιουνίου 2014

38 Δ38 Κυριακή της Πεντηκοστής

Από τον τέταρτο κύκλο εκπομπών συνεχίζουμε με Κυριακή της Πεντηκοστής... και παρέα με τους:
 Σπ.Μαϊδανόγλου, πολύ πολύ Αθ Παναγιωτίδη σήμερα, Θεοδοσόπουλο, Χατζημάρκο, Παϊκόπουλο, ακόμη και Λεωνίδα Σφήκα ...