24 Φεβρουαρίου 2018

23 8ος Κυριακή Της Ορθοδοξίας

Ύμνοι Μ.Τεσσαρακοστής, και της Ορθοδοξίας από τους Γερ. Πρεβεζάνο, Λεων. Αστέρη, Ι.Χαριατίδη, Δημ.Παικόπουλο, Δ.Νίκου, Αθ.Πέττα, Αθ Καραμάνη, Χρ.Θεοδοσόπουλο...

καλή ακρόαση...

17 Φεβρουαρίου 2018

22 8ος Τυρινής με ήχο Τέταρτο

Υπέροχα μέλη από τους Ζαχαρία Πασχαλίδη, Νικολαίδη-Εμμανουηλίδη, Δημήτριο Νεραντζή, Χαρίλαο Ταλιαώρο , Δημήτριο Νίκου, Αθανάσιο Πέττα, Αθανάσιο, Αθανάσιο Καραμάνη.

Καλή ακρόαση...
 καλή  δύναμη στους πνευματικούς αγώνες που ανοίγονται μπροστά μας στο στάδιο της Μ.Τεσσαρακοστής...


9 Φεβρουαρίου 2018

21 8ος Κυριακή της Απόκρεω.

Κυριακή της αποκριάς ή της κρεατινής σύμφωνα με κάποια παράδοση. Ακούγονται επίκαιρα μέλη από τους Σωτήρη Φωτόπουλο, Δημήτριο Σουρλαντζή, Δημήτριο Νίκου, Θρασύβουλο Στανίτσα, Δημήτριο Νεραντζή, Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο και από την χορωδία μας "ΥΜΝΟΣ"....

καλή ακρόαση....
3 Φεβρουαρίου 2018

20 8ος Υπαπαντής και Ασώτου


Κατά μία Ιεροψαλτική παράδοση... σήμερα γιορτάζουν οι ιεροψάλτες.
χρόνια μας πολλά λοιπόν...και καλή μετάνοια-επιστροφή στον Πατέρα μας..
εκλεκτά μέλη και στη σημερινή μας εκπομπή 
.........καλή ακρόαση...