20 Δεκεμβρίου 2011

Χριστουγεννιάτικη εκπομπή...με κυρ.Φώτη...


 Η εκπομπή των Χριστουγέννων περιέχει τους παρακάτω Ύμνους:

- Δεύτε αγαλιασώμεθα  … Θρασ. Στανίτσα
-Του Κυρίου Ιησού Γεννηθέντος… Θρασ. Στανίτσα

-Η Βασιλεία Σου Χριστέ… Θρασ. Στανίτσα
-Αυγούστου μοναρχήσαντος Θρασ. Στανίτσα
-Τροπάρια προφητειών Θρασ. Στανίτσα

-Δεύτε ίδωμεν πιστοί  Πέτρος Μανέας  
-Τι θαυμάζεις Μαριάμ Πέτρος Μανέας  

-Επεσκέψατο ημάς   Χαρ. Ταλιαδώρος    
-Αίνοι Χριστουγέννων Χαρ. Ταλιαδώρος    
-Ότε καιρός δοξαστικό Χαρ. Ταλιαδώρος
    
-Λύτρωσιν απέστειλε Θρασ. Στανίτσα

-Η Γέννησή σου  απολυτίκιον.. Χαρ. Ταλιαδώρος  
   
 Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες την εκπομπή μπορείτε να την κατεβάσετε εδω        =================================================
-μεταξύ άλλων στην εκπομπή αναφέρεται:
.....Ας δούμε τι λέει ο κυρ Φώτης   για τον τύπο της γεννήσεως στη βυζαντινή αγιογραφία….γιατί ως γνωστόν οι εικόνες είναι το ευαγγέλιο των αγραμμάτων επειδή σκοπό δεν έχουν την φωτογραφική απεικόνιση των αγίων η των γεγονότων αλλά την ιστόρηση και αναπαράσταση των συμβόλων και νομάτων έτσι ώστε παρατηρώντας  μια εικόνα να είναι σα να διαβάζουμε την αντίστοιχη περικοπή του ευαγγελίου  όταν πρόκειται για παράσταση……η τον  βίο του αγίου που απεικονίζεται……έτσι

ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΗΝ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
τόμος τέταρτος τεύχος 45, Χριστούγεννα 1949
Γέννηση κυρ. Φ.Κοντογλου

                                                        
 Ὁ τύπος της Γεννήσεως στούς βυζαντινος εναι τοτος: Στ μέση στέκεται να    σπήλαιο σν π κρουστάλινα βράχια περισκεπασμένο. Μέσα στ μαρο νοιγμά του εναι μία φάτνη κα μέσα βρίσκεται να μωρ φασκιωμένο, Χριστός, κι᾿ πό-πάνω του τν χνίζουνε μ τ χντο τους να βόδι κ᾿ να γαϊδούρι ετε λογο. Παναγία εναι ξαπλωμένη πλάγι στ τέκνο της πάνω σ᾿ να στρωσίδι, πως συνηθίζουνε στν νατολή. Στ πάνω μέρος πό τ δεξι εναι χορς γγέλων σ στάση δεήσεως, εν π τ᾿ ριστερ νας λλος γγελος μ φτερ νοιχτά, μιλ μ τος τσομπάνηδες σν ν τος λέγει τ χαροποι τν εδηση. Στο κάτω μέρος απ τ δεξι παριστάνεται γέρο ωσφ καθισμένος σ᾿ να κοτρόνι κα συλλογίζεται μ τ κεφάλι κουμπισμένο στ χέρι του, κατ τ Εαγγέλιο πο λέγει «βουλήθη λάθρα πολσαι ατήν», καθ᾿ σον δν θελε να κθέσει την Παναγία πο γέννησε δίχως νναι δικό του τ παιδί. Μπροστά του στέκεται νας γέρος τσομπάνης κουμπισμένος στ ραβδί του, ντυμένος μ προβιά, κα το μιλ σ ν θέλει ν τν παρηγορήσει. Στ ριστερ εναι καθισμένη μι γρη πο βαστ στν γκαλιά της τ νεογέννητο γυμνό, κα δοκιμάζει μ τ χέρι της τ ζεστ νερ μέσα σ μι κολυμπήθρα, ν μι μικρ χωριατοπούλα μ τ τσεμπέρι χύνει νερ γι ν κολυμπήσουνε τ μωρό. Γύρω τους κι᾿ πάνω στς ραχολες βοσκνε πρόβατα, κάθουνται ξαπλωμένα κα δυ τρία μαντρόσκυλα. νας τσομπάνης ρμέγει. Πίσω π τ σπηλι φαίνουνται μέσα στ βουν ο τρες μάγοι καβαλλικεμένοι στλογα, νας σ σπρο, λλος σ μαρο κι᾿ λλος σε κόκκινο. Παναγία ζωγραφίζεται κα γονατιστ, μ ατ θαρρ πς φραγκοφέρνει

Η Γέννηση χωρίς το ''λουτρό'', και με την Παναγία στα γόνατα..


. σκην μ τς γυνακες πο κολυμπνε τ βρέφος εναι παρμένη π τ᾿ πόκρυφα Εαγγέλια. Εναι παράξενο πς ο βυζαντινο ζωγράφοι πο τανε ρθοδοξώτατοι, βάζουνε στς εκόνες τους κάποιες σκηνς πο δν εναι γραμμένες στ Εαγγέλιο, παίρνοντάς τες π βιβλία πο δν εναι Κανονικά. Στ Μυστρ, στ Καχρι Τζαμ κι᾿ λλο εναι ζωγραφισμένα πεισόδια π τ ζω τς Παναγίας παρμένα π τ λεγόμενο Εαγγέλιο το ακώβου πο δν εναι Κανονικό. λλά τέτοια καθέκαστα εναι ζωγραφισμένα στ Εσόδια, στν Εαγγελισμό, στν ζω ωακεμ κα ννης, κλπ. Γι τ Γέννηση βρίσκεται γραμμένο στ πόκρυφα πς σν πιάσανε ο πόνοι τν Παναγία, πγε ωσφ ν βρε καμμι μαμή, κα βρκε μι γρη πο τ λέγανε Σαλώμη, κι᾿ ατ πλυνε τ παιδί. Σ κάποιες ρχαες τοιχογραφίες εναι γραμμένο κα τνομα τς Σαλώμης. Στ πι ραα εκονίσματα Παναγία παριστάνεται ξαπλωμένη κ᾿ χει κουμπισμένο τ κεφάλι της στ χέρι της, κ᾿ κφρασή της εναι γλυκει κα μελαγχολική, να πργμα πολ κατανυχτικό. Σ λιγοστς εκόνες εδα ζωγραφισμένα μάτια πάνω στ σπήλαιο, σν ν εναι ζωντανό, πως ζωγραφίζουνε πάλι σ σχέδιο ητο, τ σύννεφα πο σηκώνουνε τος ποστόλους στν Κοίμηση, στ Βάπτιση τν ορδάνη σν γέρο κα τ θάλασσα σν νεράϊδα, τς πηγς το ποταμο σν ναν πέτρινον νθρωπο πο βγαίνει π τ στόμα του τ νερό, κ.. ρμηνεία τν Ζωγράφων το Διονυσίου το κ Φουρν τν γράφων, γράφει γι τν τύπο τς Γεννήσεως: «Σπήλαιον, κα σω ες τ δεξιν μέρος Θεοτόκος βάλλουσα τ βρέφος σπαργανωμένον μέσα ες τν φάτνην κα ριστερ ωσφ γονατιστς χων τ χέρια σταυρωμένα (1)·

Η Γέννηση ΡΟΥΜΠΛΙΟΦ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ1. Στά χρόνια το Διονυσίου (18ος αώνας) εχε ρχίσει ν φραγκεύει γιογραφία μας, γιατ γράφει πς ωσφ εναι γονατιστός, καθς κα λλα πο δν εναι τς βυζαντινς γιογραφίας. κα πισθεν τς φάτνης να βόδι κ᾿ να λογον βλέποντα τν Χριστν κα πισθεν ποιμένες βαστάζοντες ράβδους κα βλέποντες μετ θάμβους τν Χριστόν. Κα ξωθεν το σπηλαίου πρόβατα κα ποιμένες, νας λαλν αλν κα τεροι βλέποντες νω μετ φόβου. Κα πάνωθεν ατν νας γγελος ελογν ατούς, κα π τ λλο μέρος ο μάγοι μετ βάσιλικς στολς καθήμενοι πάνω ες λογα κα δεικνύοντες λλήλοις τν στέρα. Κα πάνωθεν το σπηλαίου πλθος γγέλων...».
Ο πι ραες εκόνες τς Γεννήσεως πο φήσανε ο παληο εσεβες γιογράφοι μας εναι κατ πρτον ο ψηφιδωτές το Δαφνιο κα το σίου Λουκ, ργα ξαίσια γι ποιον νοιώθει τ βυζαντιν τέχνη κα δν θέλει σκηνοθεσίες κα πιδείξεις κούφιες. λλη ραία εκόνα τς Γεννήσεως εναι στν Περίβλεπτο το Μυστρ, σως ραιότερη, καθς κα λλη στν Παντάνασσα. Σπουδαία εναι κα Γέννηση στ Καχρι Τζαμ τς Πόλης (ρχαία Μον τς Χώρας), τς παπαντς στ Μετέωρα, στ μοναστήρια το Διονυσίου κα το Δοχειαρίου στ᾿ γιον ρος, καθς κα το γίου Παύλου, στ μοναστήρι τς Μεταμορφώσεως στ Μετέωρα, καθς κα στ μοναστήρι το Βαρλαάμ, ργο το Φράγκου Κατελλάνου. πάρχουνε κι᾿ λλες μορφες Γεννήσεις σ ρχαα ξωκκλήσια, λες στν διο τύπο πο στορήσαμε. Πλθος Γεννήσεις στολίζουνε τ ρχαα χειρόγραφα, πως εναι δυ πο βρίσκουνται στ μοναστήρι τν βήρων. Τ μαρτωλ χέρι μου ξιώθηκε ν ζωγραφίσει κάμποσες Γεννήσεις σ σανίδι, κα δυ σ τοιχογραφία, τ μι στ οκογενειακ παρεκκλσι το Γ. Πεσμαζόγλου στν Κηφισιά, τν λλη, σ πολ μεγάλο σχμα, στν κκλησία τς Ζωοδόχου Πηγς στ Λιόπεσι……
Η προσκύνηση των Μάγων ..μία σπάνια παράστασηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.