5 Ιουλίου 2012

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΑΓΙΟΥ..Γενικές οδηγίες

 Που και με ποια σειρά βρίσκουμε τα αντίστοιχα τροπάρια.

Γενικές οδηγίες:
- Θεός Κύριος….ψάλλεται στον ίδιο ήχο με το πρώτο απολυτίκιο.
Απολυτίκια : Το Αναστάσιμο (…στην Παρακλητική ..εσπερινός Σαββάτου αντιστοίχου ήχου της εβδομάδας..)
Δόξα Πατρί…του Αγίου της ημέρας…( στο μηναίο ή στο Ωρολόγιο την ίδια ημερομηνία ..)
Και νυν..     ομόηχο Θεοτοκίο με το απολυτίκιο του αγίου ..(στην Παρακλητική στα απολυτίκια και Θεοτοκία του Σαββάτου στον αντίστοιχο ήχο με το απολυτίκιο του αγίου..)
Καθίσματα : όλα με τη σειρά τα Αναστάσιμα καθίσματα και των δύο στιχολογιών (3+3) με δόξα και νυν ..( παρακλητική..)
Εάν δεν έχει ψαλλεί το Θεοτοκίο του ήχου της ημέρας (…από τον εσπερινό..) στα απολυτίκια, τότε ψάλλεται ως ..και νυν..  στο πρώτο τριάρι(3) των καθισμάτων.
Ευλογητάρια:  αναστάσιμα ευλογητάρια του πλαγίου του πρώτου στο εγκόλπιο.
Υπακοή:  χύμα …στην παρακλητική μετά τα καθίσματα
Αναβαθμοί: ψάλλονται.. μετά την υπακοή
Προκείμενο:  στο τέλος των αναβαθμών στην παρακλητική το απαγγέλουμε τρεις φορές και πριν την τρίτη προτάσσουμε τον στίχο που έχει και κάνουμε κατάληξη προς παύση για να εκφωνήσει ο Ιερέας .
Τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου:  στη συνέχεια έχουμε την τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου που μας ορίζει το τυπικό, (συνολικά τα Εωθινά  είναι 11 από α΄ εως ια και υπάρχουν και τα αντίστοιχα δοξαστικά και εξαποστειλάρια με το ίδιο θέμα…)
Η τάξη αυτή ξεκινά από το
-''Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον… ''
-Ανάγνωση του Ευαγγελίου από τον Ιερέα..
-Ανάσταση Χριστού Θεασάμενοι….χύμα
-Ο πεντηκοστός ψαλμός ψαλτά για την προσκύνηση του Ευαγγελίου 
-Δοξα….ταις των Αποστόλων
-Και νυν ….ταις της θεοτόκου..
-Ελεησόν με….. Αναστάς …
-και κλείνει   με τα δώδεκα …κύριε ελέησον…
Όλα αυτά τα έχει αναλυτικά το εγκόλπιο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
Γενική οδηγία :τα μεσώδια καθίσματα βρίσκονται πάντα μετά την τρίτη ωδή…ενώ τα κοντάκια και οι οίκοι πάνε μαζί και βρίσκονται πάντα μετά την έκτη ωδή των κανόνων είτε σε παρακλητική είτε σε μηναίο.
Το πρώτο τροπάριο της κάθε ωδής  των κανόνων που συνήθως έχει εισαγωγικά ονομάζεται Ειρμός και πάνω στην μελωδία αυτού ψάλλονται και τα υπόλοιπα. 
Οι κανόνες συνήθως διαβάζονται χύμα για εξοικονόμηση χρόνου… αλλά το σωστό είναι να ψάλλονται …έστω κάποιες ωδές.
Προηγείται ο αναστάσιμος κανόνας από την παρακλητική, και έπεται ο κανόνας του αγίου της ημέρας ( μηναίο).
Πρώτη ωδή από την παρακλητική (α'ωδή)…. πρώτη  από το μηναίο…. Τρίτη γ' ωδή παρακλητική …γ' ωδή μηναίο..
Σε πολλές περιπτώσεις στο μηναίο υπάρχουν περισσότεροι από ένας κανόνες , αν το τυπικό μας  επιβάλλει να τους πούμε τότε η σειρά είναι η εξής : α΄ωδή από παρακλητική.. μετά α΄ ωδή του πρώτου κανόνα του μηναίου και α΄ωδή του δευτέρου κανόνα του μηναίου… το ίδιο και για τις τρίτες ωδές .
Στο τέλος της τρίτης ωδής γίνεται κατάληξη προς παύση για αίτηση του Ιερέως .
Μετά την αίτηση διαβάζεται χύμα  το κοντάκιο και ο οίκος του αγίου εάν έχει…(..μηναίο μετά την έκτη ωδή..) και ψάλλονται τα μεσώδια καθίσματα του αγίου με τα θεοτοκία τους (…μηναίο μετά την τρίτη ωδή..)
Συνέχεια κανόνων…δ΄, ε΄, στ΄, ωδή εναλλάξ… παρακλητική και μηναίο προηγείται η παρακλητική, στο τέλος της έκτης …κατάληξη προς παύση…….αίτηση του Ιερέως… και εν συνεχεία …Αναστάσιμο κοντάκιο και οίκος (παρακλητική…μετά την έκτη ωδή), και συναξάρι της ημέρας ή μηνολόγιο…( μηναίο μετά την στ΄ ωδή.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ: ψάλλονται μεγαλόπρεπα οι καταβασίες που επιβάλλουν τα δίπτυχα= (τυπικό)… της εκκλησίας (..βρίσκονται  στα πίσω φύλλα του εγκολπίου, όλες οι καταβασίες του ενιαυτού…) και κτυπά και η β΄ καμπάνα.
Πριν την 8η ωδή των καταβασιών   ψάλλουμε το αινούμεν ευλογούμεν ….. και εν συνεχεία την 8η ωδή με κατάληξη στο τέλος ….Έπειτα λέγει ο Ιερέας..''Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός….. γυρίζουμε μπροστά στο εγκόλπιο και ψάλλουμε την ''Τιμιωτέρα…'' με τους έξι στίχους της στον ίδιο ήχο με τις καταβασίες.
 Έπειτα  πηγαίνουμε πάλι πίσω στο εγκόλπιο και  στις καταβασίες να κλείσουμε αυτό τον κύκλο… ψάλλοντας την ενάτη ωδή των συγκεκριμένων καταβασιών.
Εξαποστειλάρια :
Άγιος Κύριος….στο εγκόλπιο…
Το ..τάδε… αναστάσιμο..  (υπάρχουν  11 και βρίσκονται στο πίσω μέρος της παρακλητικής)
Του αγίου και το θεοτοκίο (…χωρίς δόξα…και νυν…) θα τα βρούμε μετά την ενάτη ωδή του μηναίου.
Αίνοι:  και στιχηρά αυτών…λέγονται στιχηρά γιατί προηγείται στίχος (εγκόλπιο…οι στίχοι είναι 6 και προσθέτουμε στα 2 τελευταία τροπάρια ειδικούς στίχους ανάλογα με την ιδιότητα του αγίου αν ήταν όσιος , μάρτυρας ή Ιεράρχης, κ,τ,λ ). Αυτά πρέπει να είναι σύνολο 8 , οπότε έχουμε πρώτα τα 4 αναστάσιμα (στη παρακλητική μετά την ενάτη ωδή)  και μετά  τα 4 από το μηναίο (..μετά από τα εξαποστειλάρια..) πολλές φορές στο μηναίο έχει 3 οπότε λέμε διπλό το πρώτο.
Εάν δεν έχει ο άγιος λέμε 8 αναστάσιμα ή καλύτερα 4 από τα στιχηρά του εσπερινού του αγίου στο μηναίο.
Δοξαστικό: ..(Δόξα Πατρί…) το επιβεβλημένο από το τυπικό δοξαστικό της ημέρας στον ήχο που αναγράφει… μπορεί να είναι κάποιο από τα 11 εωθινά (πίσω μέρος παρακλητικής), ή του εορταζομένου Αγίου (μηναίο).
Και νυν…Θεοτοκίο….είναι το ''Υπερευλογημένη…στο εγκόλπιο.
Δοξολογία: μεγάλη δοξολογία από το εγκόλπιο συνήθως στον αναστάσιμο ήχο της Κυριακής …αλλά μπορεί να ψαλλεί και στον ίδιο ήχο με το δοξαστικό….το ασματικό της δοξολογίας λίγο ποιο αργό μέλος …
Έπειτα το ''Σήμερον Σωτηρία…στον ίδιο ήχο με την Δοξολογία.

…Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος….

    


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.